Bởi {0}
logo
Shenzhen Yasitai Packaging Products Co.,Ltd
Sản Phẩm chính: Ly nhựa Và Nắp Đậy, Ủ PLA Ly, Nhựa Sushi Container, Thực Phẩm Dùng Một Lần Container, Vỉ Khay
Suppliers fortune 500 companiesOEM for well-known brandsMulti-Language capability: Sample-based customization

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm